Mark Heerink

Omschrijving

Mark Heerink studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar bij Hans van Nieuwkoop, Pieter van Dijk, Bernard Winsemius en Jos van der Kooy (kerkelijk orgelspel) en sloot deze studies af met het behalen van de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus voor orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek.

Mark Heerink was vanaf 2002 tot 2017 werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam/KSSG als muziekconsulent voor amateurmusici en (semi)professionele kerkmusici in Noord-Holland. In die hoedanigheid ontwikkelde en gaf cursussen aan dirigenten, organisten, cantores en organiseerde hij diverse korendagen en repertoiredagen voor organisten, dirigenten en koorzangers.

Mark Heerink is sinds 1992 werkzaam als organist-dirigent van de H.H. Cyriacus & Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn en in 2016 werd hij benoemd door het college van B & W als stadsorganist van Hoorn.

De lessen worden gegeven op het Maarschalkerweerd-orgel uit 1883 en het Klop-orgel uit 2008, beide in de Koepelkerk te Hoorn.

Aanvullende gegevens

Fotogalerij