Marieke Stoel

Omschrijving

Marieke Stoel is sinds 1979 cantor-organist van de Houtrustkerk in Den Haag. Ze leidt daar de cantorij en het koor en organiseert er de koffieconcerten. Zij is voorzitster van de Haagse Orgel Kring. Ze maakt deel uit van de kring ‘Musici rond het Academie-orgel’ en speelt regelmatig bij oraties in het Academiegebouw te Leiden. Enkele maanden per jaar leidt zij het Vogelwijk Kerstkoor van Den Haag.
Zij behaalde de diploma’s Kerkmuziek en orgel B en Uitvoerend Musicus Orgel aan achtereenvolgens het Koninklijk Conservatorium en het Sweelinck Conservatorium.
Zij maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Liederen ‘voor het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013). Daarna was zij adviseur bij de totstandkoming van het oecumenische liedboek Zangen van Zoeken en Zien, dat in 2015 uitkwam. In deze bundel zijn ook enkele van haar melodieën en zettingen opgenomen.
In Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek i(2021) zijn enkele composities van haar opgenomen. Voor een paar voorbeelden van haar meerstemmige composities zie: www.mariekestoel.nl en www.nieuwliedboek.info. De landelijke bladen Muziek & Liturgie (van oktober 2017) en De Orgelvriend en het ’Haags Orgelkontakt’ publiceerden enkele van haar orgelcomposities die speciaal bedoeld moesten zijn voor onderwijsdoeleinden.

Marieke heeft een lespraktijk voor organisten van alle niveaus, ook zeer ver gevorderden. Alle leeftijden zijn welkom. De orgelessen worden gegeven op het driemanualige Klais-orgel van de Houtrustkerk, gelegen op de hoek van Houtrustweg 1 en Beeklaan 535, recht tegenover de Europese school in Den Haag. Lessen kunnen ook in het Engels, Duits of Frans worden gegeven.
Naast orgelles geeft zij ook pianoles.

Aanvullende gegevens

Fotogalerij